Morihei Ueshiba

Ne-otpor je jedan od principa Aikidoa. Pošto nema otpora, vi ste pobedili još pre samog početka borbe. Ljudi koji u sebi nose zlo, mržnju i koji uživaju da izazivaju tuče su pobeđeni bez borbe, poštujući ovaj princip ne-otpora.

Comments are closed.