Morihei Ueshiba

Aikido nije ništa drugo sem izraza Ljubavi prema svim živim bićima.

Comments are closed.