Tekstovi

Tekstovi o Aikidou i boraličkim veštinama.

 • Hojo (Kashima Shinden Jikishinkage Ryu)

  Hojo (Hođo) je veoma stara japanska tradicija zasnovana na dubljem razumevanju Prirode. Ono omogućava čoveku da dublje istražuje svoje unutrašnje razumevanje i vrednosti, gledajući spoljašnju prirodu. Izvor ove drevne japanske tradicije datira od 14. veka iz Kashima Jingu (Kašima-Đingu). Kashima … Pogledaj

 • Podsetnik za Aikido vežbanje

  Umeće mira počinje sa vama. Radite na sebi i na zadatku koji ste dobili Aikidom. Svako od vas ima duh koji se može usavršiti, telo što se na neki način može uvežbati, pogodan put koji treba slediti. Jedini razlog zbog … Pogledaj

 • Kodeks ponašanja

  Pridržavanje pravila kodeksa ponašanja je sastavni deo Vašeg vežbanja kao i učenja Aikido tehnika. Molimo Vas da sledeća pravila shvatite ozbiljno i prihvatite kao svoja. Kada ulazite ili napuštate Dojo (Dođo), pravilno je nakloniti se u pravcu slike O Senseija, … Pogledaj

 • Etika borbe

  Postoji važna, često nedovoljno uočavana razlika između ratničkih veština i proste tuče. Razliku ne čine sposobnosti, ili poznavanje posebnih zahvata. Izvor svih ratničkih veština je u zamisli da one predstavljaju deo sveobuhvatnog obučavanja čiji je krajnji cilj korenit preobražaj samog … Pogledaj

 • Aikido i Mač

  Od najstarijeg doba pa do naših dana nastale su mnoge veštine borbi uz upotrebu različitog oružja. Veština upotrebe mača razlikovala se od svih drugih. Mač je bio mnogo više od običnog sredstva za ubijanje. Prestavljao je simbol časti i viteštva, … Pogledaj

 • Aikido istorijat

  Današnji Aikido ima svoje korene u ratnoj veštini jedne od najstarijih japanskih feudalnih porodica, Minamoto – Takeda. Smatra se da je princ Teijun, šesti sin cara Seiwe (850-880), izmislio veštinu borenja pod nazivom Aiki Jutsu. Preko prinčevog sina Tsunemota ova … Pogledaj