Podsetnik za Aikido vežbanje

Umeće mira počinje sa vama. Radite na sebi i na zadatku koji ste dobili Aikidom. Svako od vas ima duh koji se može usavršiti, telo što se na neki način može uvežbati, pogodan put koji treba slediti. Jedini razlog zbog kojeg ste ovde jeste da spoznate svoju unutrašnju božanstvenost i da ostvarite svoje unutrašnje prosvetljenje. Negujte mir u svome životu i zatim primenite umeće mira u kontaktu sa svima koje srećete… Morihej Uješiba

Onog momenta kad ste kročili u Dojo, odabrali ste Put Ratnika. Ali ne zavaravajte se – to nije nimalo lak put. Biti samuraj je dužnost, obaveza i čast. Put ratnika zasniva se na humanosti, ljubavi i iskrenosti; suština ratničke smelosti odražava se u istinskoj hrabrosti, mudrosti, ljubavi i prijateljstvu.

Naglašavanje fizičkih vidova ratničke veštine je besplodno, jer je moć tela uvek ograničena. Telo treba da bude trouglasto, a um kružan. Trougao predstavlja stvaranje energije i najstabilniji je fizički položaj. Krug simbolizuje spokojstvo i savršenstvo, izvor bezbrojnih tehnika. Kvadrat predstavlja čvrstinu, osnovu primenjene kontrole. Potpuno probuđen ratnik može slobodno da koristi sve elemente koji postoje na nebu i na zemlji. Pravi ratnik uči kako da ispravno opaža aktivnost univerzuma i kako da preobrazi borilačke tehnike u oruđe čistote, dobrote i lepote.

Um i telo ratnika moraju biti prožeti prosvetljenom mudrošću i dubokim mirom. Ako vas protivnik napadne vatrom, suprotstavite mu se vodom; potpuno se pretvorite u tečnost i tecite slobodno. Voda se, po svojoj prirodi, nikada ne sudara ni sa čime niti se razbija o išta. Ona, naprotiv, bez ikakvog rizika guta svaki napad. Kada protivnik krene napred, priđite mu i pozdravite ga; ako on želi da se povuče, pustite ga da ode svojim putem.

Krećite se kao zrak svetlosti: letite kao munja, udarajte kao grom, vrtite se u krug oko stabilnog centra. Tehnike koriste četiri kvaliteta koji odražavaju prirodu vašeg sveta. U zavisnosti od okolnosti, budite čvrsti kao dijamant, savitljivi kao vrba, prazni kao svemir ili tecite glatko kao voda.

Razmišljajte o principima ovog sveta, slušajte reči mudrih ljudi i prihvatite kao svoje sve ono što je dobro. Polazeći od tog stava, otvorite svoja vrata istini. Obratite pažnju na istinu koja je upravo pred vama. Proučavajte kako voda u potoku teče dolinom, između stena, glatko i slobodno. Takođe učite iz svetih knjiga i od mudrih ljudi. Sve – čak i planine, reke, bilje i drveće – treba da bude vaš učitelj.

Vi ste na putu mira i zbog toga zapamtite sledeće: u umeću mira nikada se ne napada. Napad je dokaz da čovek nema kontrolu. Nikada ne bežite od izazova bilo koje vrste, ali ne pokušavajte da potisnete ili kontrolišete protivnika na neprirodan način. Neka napadači nastupe kako god žele, a tada se vi stopite s njima. Nikada ne jurite protivnike. Preusmerite svaki napad i postavite se stabilno naspram njega.

Ključ dobre tehnike je u tome da se šake, stopala i bokovi drže pravo i centrirano. Ako ste centrirani, možete se kretati slobodno. Fizički centar je vaš stomak; ako je vaš um tamo postavljen, vi ste osigurali pobedu u svakom poduhvatu.

Tehnike puta mira stalno se menjaju; svaki susret je jedinstven i primeren odgovor treba da se javi prirodno. Današnje tehnike sutra će biti drugačije. Ne dozvolite da vas zaokupe oblik i izgled izazova. Umeće mira nema oblik – ono je proučavanje duha.

Comments are closed.