Tada Hiroshi 9. Dan

Godina rođenja: 1929.

Obrazovanje: diplomirao pravo na Waseda Univerzitetu 1952. godine.

Počeo je da trenira u Aikikai Hombu Dojo-u 4. marta 1950. godine.
Postao je instruktor u Aikikai organizaciji 1954. godine.
Promovisan je u 6. Dan 1957. godine.
Tada Hiroshi je poslan u Rim u oktobru 1964. godine i tamo je osnovao dojo 1966. godine.

Promovisan je u 8. Dan 1969. godine i vratio se u Japan 1971. godine.

Tada Hiroshi je razvio sistem disanja i meditacione vežbe kao dodatak aikido treningu i nazvao ih je Ki no Renma.
Podučavao je u Aikikai Hombu Dojo-u četvrtkom uveče tokom mnogih godina.

Comments are closed.