Ueshiba Morihei O-sensei

Morihei Uešiba spadao je među najveće majstore borilačkih veština prema mišljenjima svih uvaženih majstora borilačkih veština. Doduše ova konstatacija i nije bitna.
Važno je ono što je on stvorio i što je podario svetu da ga neguje, čuva i dalje razvija. Kako je i sam O-Sensei (titula za osnivača borilačke veštine u Japanu) govorio da on nije stvorio Aikido već da ga je uzeo iz prirode i samo uobličio njegovu suštinu u današnju formu.

Za O-Senseija se govori da čak i kada je bio starac od osamdeset godina, mogao je da savlada suparnika, da razoruža napadača. Mada je u suštini svog bića bio Ratnik, Morihei je pre svega bio čovek mira koji je prezirao sukobe, rat i sve vrste nasilja.
Njegov životni put je Aikido, što se može prevesti i kao umeće mira. Možda je ova definicija i najbolja, no ostavlja se Vama koji izučavate Aikido da osetite šta je za vas ustvari. Umeće mira jeste ideal, ali se u svakodnevnom životu može primeniti u mnogim oblastima. Tokom svog duhovnog traganja, Morihei je imao tri perioda koji su ga preobratili.
Prvi se desio 1925., drugi 1940., i treći 1942. godine. Tada je Morihei imao viziju Velikog Duha Mira, puta koji bi mogao da vodi ka okončavanju svih borbi i pomirenju ljudskog roda.

Put ratnika pogrešno je shvaćen kao sredstvo da se ubijaju i uništavaju drugi.
Udariti, povrediti ili uništiti jeste najgori greh koji ljudsko biće može da počini.
Stvarni put ratnika podrazumeva sprečavanje krvoprolića – taj put je umeće mira.

Od tog perioda Morihei se povukao na selo i posvetio svaki minut svog života razradi i širenju Aikida (umeća mira). Morihei je shvatio da bi stalna borba (s drugima, sa samim sobom i s okolinom) uništila zemlju.

Svet će se i dalje dramatično menjati, a borba i rat mogu potpuno da nas unište. Ono što nam je sada potrebno jesu tehnike sklada, a ne tehnike sukoba.

Potrebno nam je umeće mira, a ne umeće ratovanja. Morihei je podučavao umeće mira kao kreativnu disciplinu duha i tela, kao praktično sredstvo da se izađe na kraj s agresijom i kao način života koji podstiče neustrašivost, mudrost, ljubav i prijateljstvo.

Mada je Morihei osnovao Aikido u Japanu, Aikido je zamišljen kao poklon celom čovečanstvu. Neki su već izabrali Aikido za svoj put, vežbajući ga na strunjačama i primenjujući ga u svom svakodnevnom životu, a neki će to tek učiniti u budućnosti…

Comments are closed.